A ship passed by at just the right time on a perfect autumn day on the island Aeroe.

 

Et skib sejlede forbi lige på det helt rigtige tidspunkt på en perfekt Ærø’sk efterårsag.

Ship spotting